Геодезически инструменти
Тотални станции
Нивелири
GPS приемници
Други
Аксесоари
GPS приемници
 
Magellan
Описание
Цена в лв.
Magellan Meridian
565.00
Magellan Meridian Gold
685.00
Magellan Meridian Platinum
878.00
Цените са с вкл. ДДС.

Topcon Hiper Green Line пълна GPS L1+L2 система за реално време и последваща обработка на резултатите

Описание
Единична цена в $
бр.
Цена в $

171904X Hiper Green Label Base

$6 970,00

1

$6 970,00

Hiper Green Label Rover

$6 540,00

1

$6 540,00

OAF, Hiper GL standard option set incl.:

$3 270,00

2

$6 540,00

GPS L1+L2, RTK, AMR GPS L1+L1

Data Recording, 96 Mb

$750,00

2

$1 500,00

TOPCON TOOLS SW

$1 995,00

1

$1 995,00

Total Rcv. L1+L2 PP Package

 

 

$21 550,00

Accessories

FC-200 Field Controller

$2 730,00

1

$2 730,00

Holder/pole bracket for FC-200

$149,00

1

$149,00

TopSurv GPS +

$700,00

1

$700,00

Composite Rover Rod

$290,00

1

$290,00

Tribrach

$872,00

1

$872,00

Rotating Tribrach adapter

$66,00

1

$66,00

Hiper Green Line case

$350,00

1

$350,00

Total Rcv. L1+L2 RTK/PP Package

 

 

$26 707,00

 

Topcon Hiper PRO пълна GPS/GLONASS система за реално време с 3 mm точност на котите и последваща обработка на резултатите

Описание

Единична цена в $

бр.

Цена в $

Hiper Pro 4XX-4XX/12.5 Base

10350

10350

GPS/GLONASS L1+L2 for Hiper Pro

5560

1

5560

RTK 5Hz (and 5Hz Update Rate, GPS/GLONASS L1+L2)

3270

1

3270

Data Recording, 96 Mb

750

1

750

Advanced Multipath Reduction, GPS/GLONASS L1+L2

750

1

750

EGNOS/WAAS option

330

1

330

USB Cable for GPS receiver

200

1

200

Hiper Pro 4XX-4XX/12.5 Rover

9900

1

9900

GPS/GLONASS L1+L2 for Hiper Pro

5560

1

5560

RTK 5Hz (and 5Hz Update Rate, GPS/GLONASS L1+L2)

3270

1

3270

Data Recording, 96 Mb

750

1

750

Advanced Multipath Reduction, GPS/GLONASS L1+L2

750

1

750

EGNOS/WAAS option

330

1

330

USB Cable for GPS receiver

200

1

200

Hiper Pro Complete Case

400

1

400

FC-200 Field Controller

2269

1

2269

Bluetooth Connection Kit

250

1

250

TopSURV TS controller software

500

1

500

TopSURV GPS+ controller software

700

1

700

TopSURV mmGPS+ controller software

500

1

500

Holder/pole bracket for FC-100

149

1

149

CE-CDU

250

1

250

mm GPS Composite rover rod

290

1

290

Rover rod carrying case (yellow)

29

1

29

GPS thumb release bipod (yellow)

132

1

132

TOPCON Tools

1995

1

1995

PZL-1 Transmitter w/Bluetooth

10875

1

10875

PZS-1 mm GPS survey sensor

2875

1

2875

Fixed mm GPS Tripod

874

1

874

Цена в $
64058
 
Цените са в USD без ДДС.